Pts

1 2 3 4 5
Alexander Redkov 11 11 5 6 9
Valery Petukhov 9 3 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Redkov
 • Game 1 Race to 5 - Valeriy Petukhov
 • Game 1 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Redkov
 • Game 1 - Aleksandr Redkov won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Redkov
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Redkov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Redkov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Redkov
 • Game 2 - Aleksandr Redkov won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Valeriy Petukhov
 • Game 3 Race to 5 - Valeriy Petukhov
 • Game 3 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 3 Race to 9 - Valeriy Petukhov
 • Game 3 - Valeriy Petukhov won 5-11
 • Game 4 Race to 3 - Aleksandr Redkov
 • Game 4 Race to 5 - Valeriy Petukhov
 • Game 4 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 4 Race to 9 - Valeriy Petukhov
 • Game 4 - Valeriy Petukhov won 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Valeriy Petukhov
 • Game 5 Race to 5 - Valeriy Petukhov
 • Game 5 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 5 Race to 9 - Valeriy Petukhov
 • Game 5 - Valeriy Petukhov won 9-11