Pts

1 2 3 4 5
Rong Xin Bao 11 9 11 8 6
Wenbin Lou 9 11 8 11 11