denis_shupinskiy (MKG) Esports

Results

eIshockey - 3x4 minutter 02/24 18:30 - Topor6942 (DIW) Esports v denis_shupinskiy (MKG) Esports W 5-7
eIshockey - 3x4 minutter 02/24 16:59 - NeZver88 (RBW) Esports v denis_shupinskiy (MKG) Esports W 1-5
eIshockey - 3x4 minutter 02/24 15:30 - denis_shupinskiy (MKG) Esports v NeZver88 (RBW) Esports W 8-0
eIshockey - 3x4 minutter 02/24 14:30 - denis_shupinskiy (MKG) Esports v aa0912200 (GST) Esports W 6-5
eIshockey - 3x4 minutter 02/24 13:00 - pisklya (PSK) Esports v denis_shupinskiy (MKG) Esports W 2-8
eIshockey - 3x4 minutter 02/24 12:00 - Topor6942 (DIW) Esports v denis_shupinskiy (MKG) Esports W 2-3
eIshockey - 3x4 minutter 02/23 18:03 - denis_shupinskiy (MKG) Esports v Ryba_Rybas (SLP) Esports L 4-5
eIshockey - 3x4 minutter 02/23 17:28 - Agreneg (WBT) Esports v denis_shupinskiy (MKG) Esports L 2-1
eIshockey - 3x4 minutter 02/23 16:00 - Agreneg (WBT) Esports v denis_shupinskiy (MKG) Esports W 2-3
eIshockey - 3x4 minutter 02/23 15:00 - denis_shupinskiy (MKG) Esports v vormak244 (BSP) Esports D 1-1
eIshockey - 3x4 minutter 02/23 13:30 - Ryba_Rybas (SLP) Esports v denis_shupinskiy (MKG) Esports L 2-1
eIshockey - 3x4 minutter 02/23 12:00 - denis_shupinskiy (MKG) Esports v onmir96 (RKL) Esports W 1-0