Results

Ukraina - TT-Cup 11/28 15:45 - Serhii Hohenko v Oleksandr Levadnyi W 3-1
Ukraina - TT-Cup 11/28 13:25 - Yevhen Pysmennyi v Serhii Hohenko W 1-3
Ukraina - TT-Cup 11/28 12:15 - Oleksii Krutko v Serhii Hohenko W 0-3
Ukraina - TT-Cup 11/28 10:30 - Oleksandr Levadnyi v Serhii Hohenko L 3-2
Ukraina - TT-Cup 11/28 08:10 - Yevhen Masko v Serhii Hohenko W 2-3
Ukraina - TT-Cup 11/28 05:50 - Valentyn Yunchyk v Serhii Hohenko W 2-3
Ukraina - TT-Cup 11/27 15:45 - Valentyn Yunchyk v Serhii Hohenko W 1-3
Ukraina - TT-Cup 11/27 13:25 - Serhii Hohenko v Yevhen Masko W 3-1
Ukraina - TT-Cup 11/27 11:05 - Yevhen Pysmennyi v Serhii Hohenko W 0-3
Ukraina - TT-Cup 11/27 09:55 - Serhii Hohenko v Oleksandr Levadnyi W 3-1
Ukraina - TT-Cup 11/27 08:45 - Valentyn Yunchyk v Serhii Hohenko L 3-1
Ukraina - TT-Cup 11/27 07:00 - Serhii Hohenko v Oleksii Krutko W 3-2