Pavlo Vasylchuk

Results

Ukraina - TT-Cup 01/13 21:05 - Oleksandr Shchytka v Pavlo Vasylchuk L 3-2
Ukraina - TT-Cup 01/13 20:25 - Illia Yanishevskiy v Pavlo Vasylchuk L 3-0
Ukraina - TT-Cup 01/13 19:55 - Pavlo Vasylchuk v Oleksandr Shchytka W 3-2
Ukraina - TT-Cup 01/13 18:45 - Pavlo Vasylchuk v Oleg Obidnyi L 1-3
Ukraina - TT-Cup 01/13 18:05 - Pavlo Vasylchuk v Stanislav Harenko W 3-2
Ukraina - TT-Cup 01/12 21:00 - Pavlo Vasylchuk v Oleg Obidnyi W 3-0
Ukraina - TT-Cup 01/12 20:25 - Illia Yanishevskiy v Pavlo Vasylchuk L 3-0
Ukraina - TT-Cup 01/12 19:55 - Pavlo Vasylchuk v Oleg Obidnyi W 3-2
Ukraina - TT-Cup 01/12 18:45 - Pavlo Vasylchuk v Stanislav Harenko L 1-3
Ukraina - TT-Cup 01/12 18:05 - Pavlo Vasylchuk v Oleksandr Shchytka W 3-0
Ukraina - TT-Cup 01/12 02:35 - Pavlo Vasylchuk v Petr Kolesnik L 1-3
Ukraina - TT-Cup 01/12 02:05 - Ihor Kuznetsov v Pavlo Vasylchuk L 3-1