Results

Ukraina - TT-Cup 10/21 12:15 - Volodymyr Plishylo v Nazarii Kovalchuk W 1-3
Ukraina - TT-Cup 10/21 11:05 - Nazarii Kovalchuk v Vadim Tokar W 3-0
Ukraina - TT-Cup 10/21 09:55 - Volodymyr Plishylo v Nazarii Kovalchuk L 3-1
Ukraina - TT-Cup 10/21 08:10 - Andrii Hordii v Nazarii Kovalchuk W 0-3
Ukraina - TT-Cup 10/21 06:25 - Maksym Mykhailovych v Nazarii Kovalchuk W 2-3
Ukraina - TT-Cup 10/20 11:05 - Andrii Hordii v Nazarii Kovalchuk W 1-3
Ukraina - TT-Cup 10/20 09:55 - Volodymyr Plishylo v Nazarii Kovalchuk L 3-1
Ukraina - TT-Cup 10/20 09:20 - Nazarii Kovalchuk v Maksym Mykhailovych W 3-1
Ukraina - TT-Cup 10/20 08:10 - Andrii Hordii v Nazarii Kovalchuk W 0-3
Ukraina - TT-Cup 10/20 07:00 - Maksym Mykhailovych v Nazarii Kovalchuk W 1-3
Ukraina - TT-Cup 10/20 05:50 - Volodymyr Plishylo v Nazarii Kovalchuk L 3-0
Ukraina - TT-Cup 10/17 15:15 - Nazar Kovalchuk v Denis Vakulenko W 3-0