Dmytro Demchuk

Results

Setka Cup 02/23 20:45 - Dmytro Demchuk v Volodymyr Melnykov L 1-3
Setka Cup 02/23 18:45 - Denys Kozlov v Dmytro Demchuk W 0-3
Setka Cup 02/23 16:45 - Oleg Hubanishchev v Dmytro Demchuk W 1-3
Setka Cup 02/23 15:45 - Dmytro Demchuk v Oleg Kolivay W 3-1
Setka Cup 02/23 14:45 - Serhii Burdelnyi v Dmytro Demchuk W 2-3
Setka Cup 02/21 20:45 - Volodymyr Melnykov v Dmytro Demchuk W 2-3
Setka Cup 02/21 19:15 - Dmytro Demchuk v Oleg Kolivay - Walkover
Setka Cup 02/21 17:15 - Serhii Burdelnyi v Dmytro Demchuk L 3-0
Setka Cup 02/21 15:15 - Volodymyr Kazmyrchuk v Dmytro Demchuk W 2-3
Setka Cup 02/21 14:15 - Pavlo Kovalchuk v Dmytro Demchuk W 1-3
Setka Cup 02/18 22:50 - Dmytro Demchuk v Serhii Burdelnyi W 3-2
Setka Cup 02/18 20:50 - Pavlo Kovalchuk v Dmytro Demchuk W 2-3