Pts

1 2 3 4
Andrey Burdakov 11 11 11 11
Oleksandr Zhuravlov 13 9 9 7