Pts

1 2 3 4
Dmitriy Yurkov 11 7 11 11
Yan Zaharov 5 11 6 9