Pts

1 2 3 4 5
Sergiy Akhlamov 6 11 9 11 11
Igor Maksymchuk 11 4 11 9 4

Events

 • Game 1 Race to 3 - Igor Maksymchuk
 • Game 1 Race to 5 - Sergiy Akhlamov
 • Game 1 Race to 7 - Igor Maksymchuk
 • Game 1 Race to 9 - Igor Maksymchuk
 • Game 1 - Igor Maksymchuk won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Sergiy Akhlamov
 • Game 2 Race to 5 - Sergiy Akhlamov
 • Game 2 Race to 7 - Sergiy Akhlamov
 • Game 2 Race to 9 - Sergiy Akhlamov
 • Game 2 - Sergiy Akhlamov won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Igor Maksymchuk
 • Game 3 Race to 5 - Igor Maksymchuk
 • Game 3 Race to 7 - Igor Maksymchuk
 • Game 3 Race to 9 - Igor Maksymchuk
 • Game 3 - Igor Maksymchuk won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Igor Maksymchuk
 • Game 4 Race to 5 - Igor Maksymchuk
 • Game 4 Race to 7 - Sergiy Akhlamov
 • Game 4 Race to 9 - Igor Maksymchuk
 • Game 4 - Sergiy Akhlamov won 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Sergiy Akhlamov
 • Game 5 Race to 5 - Sergiy Akhlamov
 • Game 5 Race to 7 - Sergiy Akhlamov
 • Game 5 Race to 9 - Sergiy Akhlamov
 • Game 5 - Sergiy Akhlamov won 11-4