Pts

1 2 3 4
Dmitri Razinkov 10 11 10 6
Artem Denisov 12 7 12 11