Pts

1 2 3 4
Alexander Shirshov 7 11 11 11
Evgeny Kupryakov 11 8 6 4