Pts

1 2 3 4
Ilya Konashkov 9 11 3 6
Dmitriy Tunitsyn 11 3 11 11