Pts

1 2 3 4
Ilya Konashkov 9 12 9 8
Andrey Lisov 11 10 11 11