Pts

1 2 3 4
Vladimir Dakhin 7 6 11 7
Vjacheslav Chernov 11 11 5 11