Pts

1 2 3 4 5
Sergey Khomutov 11 11 12 11 0
Anatoly Trushkin 13 9 10 9 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Homutov
 • Game 1 Race to 5 - Sergey Homutov
 • Game 1 Race to 7 - Sergey Homutov
 • Game 1 Race to 9 - Anatoly Trushkin
 • Game 1 - Anatoly Trushkin won 11-13
 • Game 2 Race to 3 - Anatoly Trushkin
 • Game 2 Race to 5 - Sergey Homutov
 • Game 2 Race to 7 - Anatoly Trushkin
 • Game 2 Race to 9 - Anatoly Trushkin
 • Game 2 - Sergey Homutov won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Anatoly Trushkin
 • Game 3 Race to 5 - Anatoly Trushkin
 • Game 3 Race to 7 - Anatoly Trushkin
 • Game 3 Race to 9 - Anatoly Trushkin
 • Game 3 - Sergey Homutov won 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Anatoly Trushkin
 • Game 4 Race to 5 - Sergey Homutov
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Homutov
 • Game 4 Race to 9 - Sergey Homutov
 • Game 4 - Sergey Homutov won 11-9