Pts

1 2 3 4
Oleksandr Shchytka 2 11 6 10
Oleg Obidnyi 11 6 11 12